Pleidooi voor het afschaffen van hoge schoolkosten in het buitenland

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

 

Een paar jaar geleden, een paar weken voor onze verhuizing naar Osijek, gingen onze kinderen naar een kamp voor Mission Kids. Ze deelden de kamer met een stuk of tien andere tieners. Allemaal waren ze teruggekomen van hun leven overzee, velen mede vanwege de hoge schoolkosten. En stuk voor stuk riepen ze uit: “Wat! Jullie gaan bijna verhuizen! Ik wilde dat wij konden blijven, we waren zo op onze plek!”

De ene noemt het een gek risico, de ander noemt het leven vanuit geloof. En misschien is het wel iets van allebei tegelijk. Want mij ontbrak het ook heel regelmatig aan geloof en vertrouwen. Hoe dan ook. Ik heb de pen er maar eens bij gepakt en wilde onze hooggeachte minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de hoogte stellen van deze situatie:

 

Geachte minister van Onderwijs,

 

Geachte heer Slob,

We hebben het weer gehoord op de derde dinsdag van september: Zo zei de Koning: “Mensen moeten concreet gaan merken dat het goed gaat in Nederland. De politiek is er voor iedereen!”

Nederland wordt internationaal geprezen om het goede onderwijssysteem. In veel landen moeten ouders veel geld betalen voor verschillende vormen van onderwijs, als het al beschikbaar is. Nederland loopt voorop in goed en betaalbaar onderwijs.

Toch is er nog een flink hiaat. Door middel van deze brief wil ik hier uw aandacht voor vragen, in de hoop dat het probleem onderkend en opgelost kan worden.

Wij zijn een Nederlands gezin dat woont en werkt als expats voor een ideële stichting in Osijek, Kroatië. We hebben drie kinderen op het voortgezet onderwijs. En één kind op het basisonderwijs. Ons gezin betaald voor onderwijs dat wordt erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van een vergelijkbare kwaliteit is als het onderwijs in Nederland. We betalen tot en met de helft van ons inkomen aan schoolkosten. Overige kosten zijn: Internationale verzekeringen, huishuur, autokosten en alle overige gezinskosten voor een gezin van zes personen. We ontvangen geen kinderbijslag vanuit Nederland en er is geen enkele bijdrage in de hoge schoolkosten. 

Gevolg 1: verminderde toegang tot onderwijs.

Helaas is onderwijs op het niveau van Nederland voor deze Nederlandse kinderen dus niet zo toegankelijk! Het is er wel, maar ouders betalen soms wel tot een derde van hun inkomen – of in ons geval bijna de helft! – om in goed onderwijs te voorzien. Dit zou ons inziens niet zo moeten zijn. Bij terugkeer in Nederland moeten kinderen van expats aan kunnen sluiten op het onderwijs in Nederland en een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Gevolg 2: verminderde bijdrage vanuit Nederland aan internationale ontwikkeling

De grote (financiële) inspanning die gedaan moet worden om onderwijs op het niveau van Nederland te realiseren, blijft niet zonder gevolgen voor de eigenlijke taakstelling. Voor veel ouders zijn de schoolkosten een reden om terug te keren en hun werk te beeindigen. Onze taak in Kroatië is bijvoorbeeld het bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van de in de regio achtergestelde Roma. Vanwege hun gebrekkige onderwijs zijn zij vaak niet in staat tot lezen en schrijven. Ons werk onder de Roma wil bijdragen aan het vergroten van leesvaardigheid.

Ons pleidooi:

Wij bepleiten met deze brief een equivalente financiële bijdrage in de onderwijskosten voor Nederlandse kinderen tijdens een verblijf in het buitenland, als de bijdrage in de kosten voor Nederlandse kinderen die in Nederland verblijven.

Wij zien hiervoor in ieder geval de volgende redenen:

  1. De wereld is een dorp, alle Nederlanders hebben daarin gelijke rechten.

In 1917 kwam er een eind aan de schoolstrijd in Nederland en kwam er subsidie voor alle vormen van onderwijs. Een belangrijk argument hiervoor was dat alle Nederlandse kinderen een gelijk recht hebben op toegang tot onderwijs.

De wereld is enorm veranderd in de afgelopen honderd jaar. Maar er zijn dingen hetzelfde gebleven: Nederlanders willen alle Nederlandse kinderen recht op onderwijs geven. Dat is een fantastisch en nobel streven.

Zoals 100 jaar geleden het onderwijs voor alle Nederlandse kinderen binnen Nederland gratis toegankelijk werd, zo voeren wij een pleidooi voor 2018:

Nederlandse kinderen hebben recht op elke vorm van gratis onderwijs ongeacht hun woonplaats. En ongeacht het inkomen van de ouders.

Ouders die voor non-profit organisaties werken, zouden in allerlei opzicht beter functioneren als er minder financiële druk is. En ook hun kinderen leven dan met minder stress.

  1. Nederlandse kinderen die opgroeien in het buitenland hebben veel potentie.

Third Culture Kids, zoals kinderen die opgroeien in een andere cultuur wel genoemd worden, hebben veel potentie. Zij hebben onder meer een bredere blik op de wereld, meer interpersoonlijke sensitiviteit, meer cross-culturele sensitiviteit en aanpassingsvermogen.

Stelt u zich voor dat deze kinderen posities vervullen in Nederland en in internationale betrekkingen. Dat is in één woord: fantastisch. Alle investering waard!

  1. De Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking krijgt een impuls.

Nederland stelt zichzelf hoge doelen wat betreft ontwikkelingssamenwerking. Hierin wordt bijgedragen door grote en kleine organisaties, door short-term en long-term werkers, door alleenstaande personen en door gezinnen. De bijdrage van gezinnen kan een duidelijke impuls krijgen als er meer zekerheid is met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De huidige zorgen om de bekostiging drukken zoals aangegeven die bijdrage aanzienlijk.

Dit pleidooi voeren wij niet alleen voor ons gezin. We hopen dat er een weg gebaand wordt voor alle gezinnen die voor dezelfde uitdaging staan als wij: hoge schoolkosten en relatief gezien een laag inkomen door het werk voor een non-profit organisatie van de ouders. Dit gaat om enkele honderden gezinnen. Om een indruk te geven: onze uitzendende organisatie is aangesloten bij de koepelorganisatie MissieNederland. Volgens een voorzichtige schatting vertegenwoordigen zij alleen al zo’n 400 kinderen van naar het buitenland uitgezonden ouders.

Een investering in de toekomst van Nederland.

We zouden met u graag zien dat het onderwijs onze kinderen maakt tot prachtige volwassenen. Goed onderwijs, en een rechtvaardige bekostiging hiervan, is een investering in de toekomst van hen én van Nederland en de Nederlandse bijdrage aan deze wereld. Daar borrelen we op! (en daar bidden we voor).

We zien uw antwoord met belangstelling en vertrouwen tegemoet. Wij zouden zeggen: gewoon regelen! We realiseren ons dat het niet zo eenvoudig is om dit te regelen, maar vragen u om de eerste stappen hiervoor te doen.  

Ontvang een hartelijke groet, veel zegen op uw werk!

 

Janneke (en Jelle) Huisman (Mede namens Marijke (16), Judith (15), Femke (13) en Laurens (7))

Osijek Kroatië

 

PS: Wilt u meer lezen over ons werk of onze kinderen?  Ik blog op: jannekeonderweg.nl

Over ons werk: https://jannekeonderweg.nl/licht-in-twee-roma-dorpen/

Over onze kinderen: https://jannekeonderweg.nl/het-hek-van-de-dam/

Ik werk met Roma vrouwen die zelf hun verhaal vertellen: http://pub.lucidpress.com/kaskadaSummer2018

Vind je het mooi werk wat we doen en wil je ook graag een bijdrage leveren?

Dat kan natuurlijk! http://www.levenstekens.nl/support/

P.S. Weet je andere gezinnen die dit een goed initiatief vinden? Deel dit bericht dan met hen en lees binnenkort het vervolg.

Update november 2018:

Eppo de Bruin van de Christen Unie reageerde met:

Janneke,

Goed punt. Ik heb er eerder voor gepleit.

Ik bewaar je info voor de behandeling van het komende wetsvoorstel omtrent thuisonderwijs. Want als we dát goed regelen, dan moeten we dit issue eigenlijk ook meteen goed regelen. Ik zet mijn beleidsmedewerker in de cc, om dit goed te bewaren.

Met hartelijke groet,

Eppo Bruins

Oh, hoe ik ernaar uit zie dat deze tweede schoolstrijd voorbij is;-)

 

5 reacties

  1. Wow, wat een goeie brief! Je maakt het probleem heel helder en urgent. Misschien iets voor een handtekeningenactie? En nog meer lobbyen… Zou heel gaaf zijn als er iets ten goede zou veranderen!

    1. Hoi Esther, Ja, we zijn in contact met Missie Nederland, maar omdat het dan ook weer langer kan gaan duren gaat deze brief alvast op persoonlijke titel de deur uit. Die uitspraak van de koning ligt ons nu tenslotte nog vers in de oren;-) Inderdaad een enquete onder ouders hopen we nog wel te doen. Soms moet iets even groeien. Dat lijkt hier ook te gebeuren, dus dat is mooi meegenomen!

Reacties zijn gesloten.