10.000 redenen voor dankdag

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

“Ik hou ervan om mijn ziel als een tuin te zien en in de eenzaamheid met God, verblijf ik bij Hem en Hij bij mij.” vrij vertaald uit: Life, from Theresa of Avila, (Autobiografie.)

Prachtig en herkenbaar vind ik die metafoor met een tuin. Deze week is het dankdag voor het gewas. Zo heet het officieel. En dat dichtbije leven bij de natuur zijn we wat kwijtgeraakt. En toch herken ik het enorm: Het heeft bij mij ook gestormd, gewaaid, er waren weken van stille kalmte. Er was langdurige droogte, en er waren woeste regenbuien. (En dat niet alleen in de natuur.;-) Hoe was dat bij jou?

De zorgvuldige lezer heeft dat wel opgepikt uit eerdere posts. Want we stonden als gezin voor een flinke uitdaging. Maar ook werd onze creativiteit verder uitgedaagd en schreven we niet alleen een brief aan minister Slob. Ook keek ik nog eens rond in onze uitgebreide familiekring. En stuurde een brief met de titel: Durf te vragen. En die brief deel ik hier graag. En niet voor niets in de week van dankdag. Want het resulteerde in mooie e-mail wisselingen. En daarom zijn er wel 10.000 redenen om dankbaar terug te kijken op het jaar 2018. Hierbij de brief:

Beste lezer, (jij dus)

Even terug:

Zoals je wellicht weet, zijn wij als gezin in 2007 in het zendingswerk betrokken geraakt. In 2015 zijn we naar Kroatië vertrokken om onder de Roma te werken. We mogen ervaren dat we op de juiste plek zijn. Maar het gaat niet altijd vanzelf….

Over ons werk:

De algemene focus van ons werk is het stimuleren van Bijbelvertaalwerk en lees- en schrijfonderwijs onder Roma in Zuid-Oost Europa. Met onze organisatie, Roma Bible Union, zijn we ook betrokken bij theologisch onderwijs en gemeentestichting. Jelle werkt op dit moment nauw samen met de directeur en oprichter van Roma Bible Union om de leiding van de organisatie in de komende jaren steeds meer in handen van lokale medewerkers te geven. Het is soms ingewikkeld, maar ook heel mooi om met Roma samen te werken.

Over ons team:

We hebben een bijzonder team, sommigen hebben een woest verleden. Een ex-drugsverslaafde uit Servië die trouwde met een Kroatische, wiens moeder tot vijf keer toe een gedwongen abortus deed. En 1 keer niet, daar kwam deze vrouw uit voort die nu een cruciale rol speelt. Een Roma gezin die na de Joegoslavië-oorlog op straat bedelden en nu leiding geven aan een Roma-kerk. Het is heel verrijkend en bevredigend om te zien hoe we de afgelopen jaren relaties hebben mogen opbouwen.

Janneke werkt als mentor van een paar Roma-meiden die zelf schrijven over Christen-zijn in een Roma-dorp. Hier een link naar het (Engelse) online magazine: https://jannekeonderweg.wordpress.com/2018/08/18/rejected-at-your-work-how-would-you-respond/

Een grote uitdaging:

Er is echter één flinke uitdaging voor ons als gezin: hoewel we ons dagelijks budget grotendeels hebben gedekt (dankzij God en onze achterban), staan we voor een aanzienlijke verhoging van de kosten voor het onderwijs van onze drie tienerdochters. Dit gaat met name om de komende twee jaar. Vanaf september 2018 zijn Marijke, Judith en Femke op de middelbare school, via de Wereldschool, een Nederlands programma voor afstandsonderwijs. Goed, maar prijzig onderwijs, € 12.000 per jaar, +/- € 4000 per kind. Voor een deel gedekt door onze zendende gemeente Randwijk en voor een deel door vrienden en familie. Met de schoolkosten erbij staat de balans nu op 92% Dat is prachtig, maar wel elke maand 8% tekort.

Om te voorkomen dat er gezegd wordt:” Joh! Had dit laten weten! We kunnen jullie niet met een enorm bedrag steunen, maar wel met een euro per dag bijvoorbeeld. “ laten we dit weten.

Zending en onderwijs heeft bij velen een plek en gedeelde lasten zijn vaak beter te dragen. We zoeken wel 20 nieuwe mensen die voor een euro per dag meedoen. Dan zijn de schoolkosten volledig gedekt. En dat zou ons heel wat kopzorgen schelen!

Zeg je nu, nadat je dit gelezen hebt:

Ja, ik doe graag mee! Klik hier.

Hartelijk dank! Ontvang een hartelijke groet van Janneke

(en Jelle, Marijke, Judith, Femke en Laurens.)

 

Slot: Er kwamen dus mooie reacties terug en nu zoeken we nog maar 10 mensen die voor een euro per dag mee willen doen. Dan is de begroting geheel gedekt. Ben jij één van die 10? Welkom aan boord!