Oh! Leer ons bidden

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

Vandaag is het biddag voor de oogst. Daarom een beeld van rijpe appels aan de boom. Er zal nog veel werk verzet moeten worden voor de oogst er is.

Rijpe appels als hoop die doet leven.

Op deze dag deel ik graag een gebed met je. Zelf ben ik niet zo’n bidder. Ik ben nogal makkelijk afgeleid en mijn gedachten vliegen altijd alle kanten op. Ik heb dat al jaren. Toen ik een jaar of 19, 20 was, bedacht ik me opeens dat de leerlingen van Jezus vroegen of Hij hen wilde leren bidden. 

Wat fantastisch eigenlijk bedacht ik me! Er is een praktisch antwoord. Ik ben toen begonnen met het gebruiken van het Onze Vader en bad daar zo wat omheen. Alsof het een geheugensteuntje was. Nu deel ik een variant erop.

Maar eerst dit mooie muziek stuk: Father Unser in Himmelreich/ J.S.Bach

Het leent zich bijzonder goed voor Contemplatief Schrijven, als je daar (weer) eens mee wilt oefenen. Ik hoop dat dit gebed zijn weg vindt en Gods Koninkrijk kome! (Je kunt de vetgedrukte letters hardop bidden).

Zoek een rustige plek. Ga lekker zitten en richt je op God met de woorden die Hij ons Zelf geleerd heeft.

  • Onze Vader die in de Hemel zijt.

We danken u als onze Vader en danken U dat U ons aangenomen heeft als Uw kinderen. Het is pure genade en een wonderlijk mysterie. We bidden U dat U ons leert hoe we kunnen groeien in ons begrip van dit grote geschenk. Help ons naar U te kijken en op U als onze Hemelse Vader te vertrouwen.  

Heer, in Uw genade,

Hoor ons gebed.

  • Geheiligd zij Uw naam,

We zijn hier samengekomen (zelfs op dit wereldwijdeweb) om uw glorierijke Naam te loven. U hebt ons samengebracht en we bidden, geef ons dit bewustzijn van Uw Heilige aanwezigheid hier onder ons. Help ons om Uw naam te verheerlijken in alles wat we doen.

Heer, in Uw genade,

Hoor ons gebed

  • Uw Koninkrijk kome,

Wij danken U voor de Kerk, Uw lichaam in deze wereld. We komen vaak samen op zoveel verschillende plaatsen en hoewel we met velen en verdeeld zijn, zijn we toch Eén, omdat we U toebehoren. Moge Uw Koninkrijk komen door de woorden en daden van christenen over de hele wereld.

Lieve Heer,

Wij bidden voor de armen van geest. Wij danken U dat U zegt dat hun het koninkrijk der hemelen is.

We bidden voor degenen die rouwen, dierbaren hebben verloren door een scheiding, ziekte, afstand of overlijden. Wij danken U dat U zegt dat ze getroost zullen worden. Troost degenen die treuren, o Heer.

We danken U voor de zachtmoedige, moge hun leven een voorbeeld voor ons zijn.

We bidden voor hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. We bidden voor christenen die vervolging en onderdrukking ondergaan omwille van Uw Koninkrijk. Geef ze de genade van volharding en mogen wij geïnspireerd worden om hetzelfde te doen. Er is zoveel onrecht Heer, geef ons ogen om het te zien en moed om ertegen op te staan. Wij danken U dat U zegt dat degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid vervuld zullen worden. Vervul Uw eigen woord, lieve Heer.

Heer, In Uw Genade

Hoor ons gebed.

We bidden voor de barmhartigen, voor dokters, verpleegkundigen en voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij de nood van deze wereld.  Wij danken U, dat U zegt: Aan hun zal barmhartigheid worden getoond. We geloven u, Heer, en we kunnen niet wachten om dit in vervulling te zien gaan.

We bidden voor de reinen van hart, waar ze ook zijn op Uw goede aarde. U ziet de verlangens van ons hart, zuivert U onze gedachten en maakt ons rein, zodat wij U zullen zien, Heer onze God en onze Verlosser.

We bidden voor de vredestichters, dat het er meer mogen zijn, zodat we meer Zonen van God om ons heen kunnen zien.

We bidden voor degenen die vervolgd worden vanwege gerechtigheid. Heer, U kent al diegenen die lijden in verborgen gevangenissen in gesloten landen. Waar onrecht een dagelijks feit is. Heer, toon hen in Uw barmhartigheid Uw liefde en mogen zij zich bewust zijn van uw liefde, die hen omringd.

We bidden voor degenen die beledigd worden, voor degenen die vervolgd worden en over wie allerlei kwaad gesproken wordt vanwege U. Onze koning. We bidden dat hun perspectief mag zijn dat ze een grote beloning in de hemel zullen krijgen, zoals U beloofd hebt. We bidden dat ze bemoedigd mogen worden met mooie kleine dingen in de dag. U bent de Auteur van hun leven. Een vlinder die langskomt of een vogel die overvliegt, een regenboog in de lucht of de warme bries van de zachte wind. Bemoedig hen zo, Heer.

Het enige dat we hier kunnen doen, is bidden voor al Uw mensen op deze aarde. We brengen ze voor Uw troon en vertrouwen ze in uw tedere zorg. We bidden voor alle landen en mensen die zelfs nauwelijks in het nieuws genoemd worden.

Heer, in uw genade

Hoor ons gebed

  • Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Heer van hemel en aarde, we bidden dat Uw wil geschiede en help ons om instrumenten in Uw handen te zijn. We herkennen Uw wil niet altijd te midden van moeilijkheden,

Geef ons vrede, wanneer we worstelen,

Geef ons kracht, wanneer we ons zwak voelen.

Geef ons hoop, wanneer we Uw goedheid uit het oog verliezen.

Geef ons moed, als we dat niet hebben.

Heer, in Uw genade,

Hoor ons gebed

  • Geef ons vandaag ons dagelijks brood.
  • En vergeef ons onze overtredingen, zoals wij hen vergeven die tegen ons overtreden.

We bidden dat U in onze behoeften voorziet en we bidden dat we degenen kunnen helpen die hulp nodig hebben om in hun behoeften te voorzien. We bidden voor de zorg onder degenen die arm, hongerig en behoeftig zijn.

We weten dat elk goed geschenk van U genade is, omdat we gezondigd hebben in woord, daad en gedachte. Wij vragen vergeving. We bidden dat U ons leert om degenen te vergeven die ons onrecht hebben aangedaan. Help ons genadig te zijn, zoals U ons genadig bent geweest.

Heer, in Uw genade

Hoor ons gebed

  • Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad,

We bidden om Uw bescherming tegen de machten van de duisternis. Help ons de goede strijd te strijden en standvastig in het geloof te staan. Verlos ons van het kwaad in zoveel verschillende vormen. We bidden om verlossing van de plaag van corona. We bidden om genezing en om wijsheid voor medische professionals en de overheid. We bidden voor hen die lijden naar lichaam, geest en ziel. Mogen zij Uw genezing, Uw aanwezigheid en hoop ervaren.

Heer, in Uw genade

Hoor ons gebed

  • Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, voor eeuwig en altijd,

Moge de aarde vervuld zijn met Uw heerlijkheid, zoals het water de zee bedekt. Terwijl we bidden, realiseren we ons dat we niet alleen zijn. Samen met al uw heilige engelen en met allen die ons zijn voorgegaan, prijzen wij U,

Barmhartige Vader, aanvaard deze gebeden ter wille van uw Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Amen

Je leest dit gebed misschien vanachter je laptop of op je telefoon. Toch is het heerlijk om af en toe een dag offline te gaan en je te richten op de stilte. Daarom wil ik je uitnodigen voor de Stilte Dag op Stille Zaterdag.

P.s. Er zijn nog 3 plekken op de Stilte dag op Stille zaterdag.

22 februari is voorbij, het was een mooie dag. 8 april is er nog een kans.

Welkom! Hier kun je nog even inlezen wat de ervaring van een eerdere gast is.

Aanmelden kan hier.

(Bij aanmelding krijg je 50% korting op het werkboek: Hoe vind ik rust)

Heb je een vraag of opmerking? Schroom niet om een berichtje te sturen en me te laten weten hoe het met je gaat. Je weet het, ik hou van contact;-)

Groetje, Janneke