Laat de Bijbel spreken

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

Afgelopen week ging ik op retraite bij Paulien Vervoorn en haar medetrainer Ds. Robin ten Hoopen.

Voorgangers, geestelijk verzorgers en ik als missionair werker kwamen uit alle hoeken van Nederland bij elkaar in voormalig klooster Emmaus in Helvoirt, Brabant. Drie dagen werden we ondergedompeld in exegese en hoe je een kernboodschap haalt uit een Bijbelgedeelte. Want de titel van het retraite was: “Laat de Bijbel spreken.

We mochten zelf een Bijbelgedeelte kiezen en ik koos voor Johannes 15 omdat ik graag meer wil weten en delen rondom de wijnstok en de boodschap die Jezus daar geeft. Met het Levensregel werkboek maak ik ook die vergelijking.

Hoe herken je een kernboodschap in een tekst? Kunnen er meerdere kernboodschappen zijn?

“Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

Joh. 15: 1

“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, reinigt Hij, opdat ze meer vrucht draagt.

U bent al rein vanwege het Woord dat ik tot U gesproken heb.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u in Mij niet blijft.

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent

Joh. 15: 8

Blijf in Mij

Een kernboodschap voor Johannes 15 is: Blijf in Mij. Dat roept vervolgens een hoop vragen op. Wat betekent dat: “Blijf in Mij?”

In Mijn woorden blijven? Maar die zagen er voor de discipelen destijds anders uit dan voor ons nu. Zij hadden alleen maar de profeten en de psalmen. Deze tekst uit het Nieuwe Testament was nog in de maak. Maar ze hadden uiteraard wel de woorden van Jezus terwijl ze met Hem rondwandelden.

In Mijn Liefde blijven? Ah. Mooi! Maar hoe dan?

De Vader is de Bron en het Doel.

een kernboodschap

Het zijn de afrondende woorden die Jezus zegt vlak voor Hij zal lijden. De voetwassing is al geweest en deze woorden lijken wel de kiemkracht van het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. De kring wordt tenslotte steeds kleiner. Het gewone volk is al uit beeld.

Ze stonden op een kruispunt in de tijd. Jezus gaat weg naar Zijn Vader en de discipelen worden uitgezonden. Hun training van drie jaar loopt ten einde.

Herken je dat? Dan breng je iemand naar de trein en zeg je nog even vlug wat er echt toe doet.Ik hou van je” of: “Heb je je paspoort en je waterfles?” of: “Doe de groeten aan…”

Jezus zegt: Blijf in Mij.

Op het cruciale kruispunt van vertrek

Jezus introduceert zichzelf als de wijnstok. De weg naar de Vader. Het levenssap. Maar: Mijn Vader (let op Hem!)Hij is de wijngaardenier.” Het is de laatste wandeling met de leerlingen naar Jeruzalem vlak voor de kruisiging. Zijn wijsvinger wijst heen naar Zijn Vader in de hemel.

De Vader is de Bron en het Doel. Aan het einde, in vers acht gaat het opnieuw om de Vader. Wat er ook allemaal aan de hand is in de wereld in het groot of bij jouw in het klein: Hierin wordt Hij verheerlijkt…

Dicht bij de Bron blijven ziet er in allerlei kerken en culturen heel verschillend uit. We krijgen al tweeduizend jaar de tijd om dat te ontdekken.

We waaierden weer uit, een ieder naar zijn eigen plek en delen het Woord in allerlei vorm.

Serieuze gesprekken wisselden elkaar af met wonderlijke woordgrappen. Kijk ons en deze Kekke Koelkast!

Mijn conclusie was vooral: Schoenmaker hou je bij je leest. Ik heb het een en ander geleerd over het spreken in publiek. Maar ik vind het heerlijkst om kleine groepen te begeleiden tijdens een retraite. Dan ben ik echt in mijn element. Je zult daar vast wel wat merken van de spreektechnieken die ik van Paulien leerde.

Weet je dat dit allemaal op de agenda staat?

Welkom! Hier kun je je aanmelden.

Ben je voorganger? Of (s)preek je regelmatig, een retraite bij Paulien Vervoorn is een aanrader. Klik op de onderstreping bij Paulien en ga naar haar website.

Enne: vergeet niet om haar de groeten te doen;-)

1 reactie

  1. Wat een leuke schrijfstijl, Janneke. Niets aan toe te voegen. Ook ik heb genoten en mijn tekst over Haggai uitgewerkt.

Reacties zijn gesloten.