Some pics around the house (Randwijk)

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

Last week, when I had to pack and clean our house, I had moments that I got extremely bored.

It was such a lovely escape to get over some random pictures around our house in Randwijk.

Enjoy!

Vorige week moest ik uiteraard inpakken en opruimen.

Soms wilde ik daar gewoon even van wegvluchten en ik dook in ons fotoarchief.

Geniet ervan!

IMG_0061-003
Marijke has a new hair cut.

Marijke’s heeft haar haar laten knippen.

IMG_0497-001
Laurens gets a new hair cut as well, funny enough from our multitasking Pianoteacher Gerson, while Femke is working with the red berries. I am on one or another business… (lots of list appeared here lately…) Laurens haar is er ook af, grappig genoeg, geknipt door Gerson die voor pianoles langs kwam. Terwijl Femke de rode bessen bewerkte. Ik loop met het een of andere lijstje. (hier verschenen er redelijk veel van de laatste tijd.)
Around the garden, flowers from the seed from Jelle's dad. The lovely story about these flowers is, that we planted them everywhere we lived. They had a hard time, surviving the cold Canadian winters though, but there might be appear one sooner or later again.. who knows where little seeds go...
Around the garden, flowers from the seed from Jelle’s dad. The lovely story about these flowers is, that we planted them everywhere we lived. They had a hard time, surviving the cold Canadian winters though, but there might be appear one sooner or later again.. who knows where little seeds go…

In de tuin, de stokroos met zaad van Jelle’s vader.

Het leuke verhaal hierbij is dat we deze bloemen op alle plekken hebben gezaaid, waar we hebben gewoond.

Ze houden niet zo van de koude Canadese winter,

maar wie weet of die kleine zaadjes nog eens opkomen.

IMG_0114-006
Our backyard, it feels like being a little girl playing with a doll house, the only thing is that I am not a little girl anymore, but making a home, where ever I am is where my heart is.

Onze achtertuin, het voelt soms alsof ik nog een klein meisje ben,

die met een poppenhuis speel.

Ik ben alleen geen klein meisje meer,

maar een thuis maken, waar we ook zijn,

is toch wel waar mijn hart ligt.

IMG_0113-005
My first ever garlic harvest. Aren’t they cute? Gardening for me is like language learning and slowcooking. Quite an humbling process with little achievements each time, I better enjoy every little step.

De eeste knoflook oogst. Zijn ze niet schattig?

In de tuinwerken is voor mij net zoiets als het aanleren van een nieuwe taal.

Een behoorlijk pittige bezigheid met kleine stapjes per keer.

Genieten dus maar van elk kleine stapje.

IMG_0101-004
The result of gleaning: 25 kg. freshly picked young potatoes. Very relaxing to be on the field with the girls in the early evening after a hot day. Satisfied when we came home!

Het resultaat van het rapen van de na-oogst:

25 kg. verse aardappels.

Heel ontspannen om met de meiden na een hete dag, het land op te gaan.

En voldaan als we thuiskomen!

IMG_0108-003
Saving the seeds from the herb plant I got from Jennifer. Hope to plant this one in Croatia, next year.

Het bewaren van zaadjes van de kruidenplant die ik van Jennifer kreeg.

Deze hoop ik volgend jaar in Croatie te planten.

IMG_0124-004
Judith came home from school with this piece of art. A woman who is holding a heart, made from aluminium. Well done, Judith!

Judith kwam thuis met dit kunst stuk.

Een vrouw die een hart vasthoud.

Gemaakt van aluminiumfolie.

Goed gedaan, Judith!

Girls in action
Girls in action

Meiden aan het werk.

IMG_0027-006
And now these three remain: faith, hope and love, but the greatest of these is love. Some art, made by the girls who had a cousin-sleepover.

En nu: deze drie blijven: Geloof, hoop en liefde, Maar de meeste van die is de Liefde.