Het onschuldige lammetje op een prachtige paasmorgen.

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

 

“Want dit is het paas feest. Christus, het ware Lam van God, is geslacht en Zijn bloed heiligt de huizen van de gelovigen. Glorie aan U, voor eeuwig.”

Oud gebed uit een liturgie op Paasmorgen bij zonsopgang.

 

 

Paasmorgen, April, 2020

Het veld was maar een paar honderd meter diep, maar het lammetje hoorde ons al van verre aankomen. Blaatte enthousiast en kwam aanrennen voor een beetje aandacht. Kijk mij nou! Kijk mij nou! Het groette ons zo puur en onschuldig, speelde een beetje met ons, maar gehoorzaamde daarna ook moeder weer, die het lam opeiste. Moeder: op stevige poten en met gespitste oren. Het lam luisterde gedwee en ging weer terug.

We stonden vroeg op om de zon op te zien komen in het arboretum in Wageningen Het zuidelijkste puntje van de Veluwe met een pracht uitkijk over de Betuwe en het ons zo welbekende Randwijk. We wijzen naar de boerderijen die we herkennen aan de bomen in hun voortuinen aan de andere kant van de rivier de Rijn. De pond die we zo talloze keren gebruikten voor de oversteek, stond nog in diepe rust aan de Wageningse kant op dit uur van de dag. Er rijdt een verdwaalde auto over de dijk die je zo van een afstand zo mooi kunt volgen. Wat ademt alles rust en vrede uit.

Het spiegelgladde water nog niet verstoord door een boot of de pond.

 

Blessed are you, Lord God of all creation,

to you be glory and praise forever.

Your steadfast love extends to the heavens

and your faithfulness never ceases.

Illuminate our hearts with your wisdom

and strengthen our lives with your word,

for you are the fountain of life;

in your light we see true light.

Blessed be God, Father, Son and Holy Spirit.

All   Blessed be God for ever.

 

Laurens vond het niet erg dat hij zulke wrede ouders heeft die hem zo vroeg al meesleuren naar deze plek. De boot duwt de schaduwen weg.

 

Maar ik vraag me deze Paasmorgen af, wat er nog meer gezegd kan worden nu het Paasfeest al zoveel jaren wordt gevierd. Wat is de betekenis? Wat is er nog niet verteld? Brengt het Paasfeest nog nieuw licht? Hoe dan ook. Ik geniet intens van het zonlicht dat verschijnt en de verandering die het geeft.

 

He is risen!

The Exsultet

All   Sing, choirs of heaven! Let saints and angels sing!

Around God’s throne exult in harmony!

Now Jesus Christ is risen from the grave!

Salute your King in glorious symphony!

Sing, choirs of earth! Behold, your light has come!

The glory of the Lord shines radiantly!

Lift up your hearts, for Christ has conquered death!

The night is past, the day of life is here!

Sing, Church of God! Exult with joy outpoured!

The gospel trumpets tell of victory won!

Your Saviour lives; he’s with you evermore!

Let all God’s people sound the long Amen!

 

Terwijl de mannen Jelle en Laurens de auto terug nemen, lopen Judith en ik die paar kilometer naar huis. De vogels houden net voor zonsopgang even stil. En terwijl de schaduwen op de bomen zakken, naarmate de zon rijst, begint ook hun kakofonie opnieuw los te barsten. Een symphonie van vreugde!

 

The Unseen God

It is right and good that with hearts and minds and voices

we should praise you, Father almighty, the unseen God,

through your only Son, Jesus Christ our Lord,

who has saved us by his death,

paid the price of Adam’s sin,

and reconciled us once again to you.

All[Glory to you for ever.]

Night truly blessed, when hatred is cast out,

peace and justice find a home, and heaven is joined to earth

and all creation reconciled to you.

 

 

Het woord van onze Heer Jezus Christus zoals verwoordt door Mattheus:

Allen:  Glorie to U, o God. 

De eerste Paasmorgen rond zonsopgang ongeveer 33 na Christus.

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

 

Dit is het Evangelie van God. 

Allen:Prijs aan U, o Christus.

Opeens komt er iets van een antwoord op die vraag of er nog iets nieuws toe te voegen is. Wat betekend dat Paasfeest nu toch voor ons in 2020? Het komt dit jaar anders naar ons toe, dan anders, maar de inhoud is hetzelfde: Wees niet bang, (eerst die engel) en daarna Jezus zelf die het herhaalt: Wees niet bang. Niet alle vragen zijn opgelost. Want uiteindelijk zien we nog maar een deel, zoals schaduwen in een spiegelgladde rivier of als een silhouet op een boomstam.

 

For now we see only a reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 1 Corinthe 12:13

Een hartelijke groet op deze Paasdag.

Janneke ea.

(Prayers and readings taken from An Easter Liturgy, from Common Worship.)

We hebben allemaal misschien wel nieuwe of oude gebruiken. Is er iets wat jij doet, wat je eerder niet deed? Deel het gerust.