Vrouwen onder elkaar

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

IMG_6948
Als je de toekomst scherp wilt zien, is het nodig dat je je verleden kent.
Dat was een wijze uitspraak van Anneke die de bijbelstudie leidde op de Women to Women dag in Amersfoort. Ze herinnerde ons aan Jozua die gekozen was om de opvolger te zijn van Mozes en het volk Israel te leiden uit de woestijn in het beloofde land Kanaan. Een onmogelijke opdracht. Jozua stuurde er twaalf mannen op uit en tien ervan kwamen ontmoedigd terug. “Dit land is vol met reuzen!” Anders gezegd: Waag je er niet aan!
Twee van de verspieders hadden een andere mening en zeiden: We kunnen gaan, want God is daar!
Anneke vatte dit samen met een andere goede uitspraak: Eerst gaan! En dan zien hoe God de wonderen uitwerkt.
We werden aangemoedigd om de gedenkstenen die God in ons leven heeft gegeven te tellen en erbij stil te staan.
En -wellicht kwam het doordat we zo omgeven waren met vrouwen- mij gaf het te denken aan zoveel vrouwen die God in mijn leven gaf op mijn reis:
Vrouwen uit Engeland, Canada, Iran, Duitsland, Denemarken, Croatie, Hongarije, Rusland, Roemenie, Frankrijk, India en last but not least: de vrouwen uit Nederland, vriendinnen, een oudere buurvrouw, tantes, zussen en inmiddels ook vrouwen hier uit het dorp, uit Randwijk. Vrouwen uit de gemeente, de bidkring, uit de straat, rondom de school. Hier boven op de fote zie je een paar moeders. Op vrijdagavond had ik nog geen vervoer en was van plan om alleen het middagprogramma te volgen. Maar ik kon onverwacht met hen mee in de auto en kon zo de hele dag volgen. Hartelijk bedankt voor de lift, Gerjo en de gezelligheid om zo met elkaar op te trekken, alhoewel de moeders me steeds kwijt waren. Ik schijn nogal een hardnekkige eigenschap te hebben, waar zij inmiddels meer over kunnen vertellen…
In deze morgen kwam niet alleen deze mooie bijbelstudie voorbij, ook werd het Priscillaproject uitgelegd. Iets wat we wellicht ook heel goed onder de Romavrouwen kunnen gebruiken! Onderwerpen als onze identiteit in Christus, zelfwaarde en het temmen van de tong… (geen onbelangrijke onderwerpen voor vrouwen inclusief mijzelf…)
Voor elke vrouw was er een bemoedigend woord en ik geef het hier maar door, in welke situatie je dan ook bent:
Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE , uw God is met u, overal waar u heen gaat.
Jozua 1;9
En dat was nog niet alles, want dan zou het zo alleen gericht zijn op ons en ons kleine leventje, hoe waardevol ook! Maar er is een groter plan, het plan van God’s verlossing voor alle volken wat wij mogen doorgeven aan eenieder om ons heen, en aan onze kinderen:
Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is; opdat u de HEERE, uw God, alle dagen vreest.
Jozua 4:24
Een hartelijke Randwijkse groet,
Janneke