Leef je nog?

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands
Dat is wat op facebook stond, een dezer dagen. Ik kan me niet goed voorstellen wat het is om dat te sturen naar geliefden of vrienden. “Hé, Liesbeth, Petra, Emma, Leef je nog?” En blijkbaar zijn er mensen deze dagen die die vragen moeten stellen. En nu de plaatjes binnenrolden, komt het nog dichter bij.

kerkcairo
Terwijl afgelopen zondag zovelen in de hele wereld bij elkaar kwamen in een kerk, waar en hoe dan ook, gebeurde er een bomaanslag in een kerk in Cairo. De wereld draait maar door en je vraagt je niet eens meer af, is dit echt gebeurd? We zijn er zo afschuwelijk aan gewend geraakt.
begrafeniscairo
Maar we kunnen erover lezen in Openbaringen 7 en 8

7: 11 En al de engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen den de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden:

“Amen!
De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer,

de kracht en de sterkte is aan onze God, tot in alle eeuwigheid.
Amen!”

13 En een van de ouderlingen antwoorde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij, en waar zijn zij vandaan gekomen?

14  En ik zei tegen hem: Heere, U weet het.”

En hij zei tegen mij: Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 

Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem, dag en nacht in Zijn tempel.

En Hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. 

Zij zullen geen honger meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 

Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.

En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. 

En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot voor God. 

Eerlijkgezegd vond ik het nog wel heel wat om te lezen dat de gebeden van de heiligen opstijgen tot voor de troon van God. Het is een prachtig beeld, maar ik voel me vaak niet zo goed in bidden.
En toch, maakt het eigenlijk uit? Het hangt niet af van mijn persoonlijke gebed alleen. Het is ons gebed. Het gebed van de wereldwijde kerk. En daarin laat het de kracht zien van de kerk van alle tijden en plaatsen, door alle generaties heen. Afgelopen zondag werd het kleine kindje Sophia van broer Jan-Kees en Esther gedoopt, het Woord ging open, er werd gezongen en gebeden en op hetzelfde moment werden er mensen vervolgd en vermoord op een brute manier zoals we dat zagen in Cairo.
En toch. God heeft de controle hierover. Hij ziet het en zorgt voor deze mensen zoals is verwoord in openbaringen. God hoorde onze gebeden, waarvandaan die ook kwamen en de gebeden werden gebracht tot voor de troon van God.

Amen, Kom, Heere Jezus!

De genade van onze Heere Jezus zij met u allen. Amen.

15420821_10155241356193465_4344771571496808282_n