Gebed om vrede

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

Heer, maak van mij, een werktuig van uw vrede. 

2018-04-22_11-38-19

Laat me liefde brengen waar haat overwoekert. 

Laat me vergeving brengen, waar beledigd werd.

Laat me eendracht brengen, waar tweedracht heerst.

Laat me waarheid brengen, waar mensen dwalen.

Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.

Laat me hoop brengen, waar gewanhoopt wordt.

Laat me licht brengen waar duisternis heerst.

Laat me vreugde brengen, waar droefheid is.

 

En moge ik bij dit alles zoeken,

Niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten,

Niet zozeer begrepen te worden,

dan wel te begrijpen

Niet zozeer bemind te worden, 

dan wel te beminnen.

 

Want het is door te geven, dat men krijgt,

door zichzelf te verliezen dat men vergeving bekomt

en door te sterven dat men verrijst

tot eeuwig leven.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4b

Fransiscus van Assisi

Met dank aan Marijke die me dit gebed weer even onder de aandacht bracht.

1 reactie

Reacties zijn gesloten.