Tussen Pasen en Pinksteren

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als nederlands

Hemelvaartsdag 2021,

Woorden van troost voor vandaag:

Het verhaal van Jezus is zo bekend. Zelf heb ik het jaar in jaar uit gehoord. En toch viel me dit keer iets nieuws op, wat ik graag wil delen.

Stel je Jezus voor op twee cruciale momenten. Het eerste moment is als Jezus net is opgestaan uit de doden en zijn discipelen bezoekt daar in die dichte bovenzaal. (Joh.20)

Het tweede moment is bij Jezus hemelvaart. Daar staat Hij samen met zijn discipelen, op de top van de berg. (Handelingen 1)

Image: Caravaggio

Wat zijn Jezus eerste woorden net na zijn opstanding?

Laten we eens even luisteren wat Jezus belangrijk genoeg vind om op dit moment, net na zijn opstanding te zeggen. De discipelen zijn wellicht bang en verward. In elk geval is het een roerige tijd.

Jezus zegt:

 1. “Vrede zij u.” Johannes. 20:19 Jezus laat Zijn handen en Zijn zij zien en herhaald:
 2. “Vrede zij u.” Joh. 20: 21
 3. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik ook u.” Joh. 20:21
 4. Jezus blaast op zijn discipelen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest. “Joh. 20:22

De eerste woorden van Jezus aan Zijn discipelen hebben iets overeenkomstig met Jezus laatste woorden voordat Hij naar de hemel vaart.

Image from: wikipedia

 

Wat zijn Jezus laatste woorden vlak voordat Hij ten hemel vaart?

Opnieuw zien we Jezus met zijn discipelen, nu op de berg. Jezus neemt afscheid. De meeste discipelen aanbaden Hem, maar sommigen twijfelden.

 1. Jezus zegt: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen en u zult Mijn getuigen zijn.” (zult) Handelingen 1: 8
 2. “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” Matth.28:18
 3. Ga, Daarom en maak discipels van alle volken, dopende hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. lerende hen onderwijzen, alles wat Ik u geboden heb.”  Matth. 28: 18
 4. “En zie: Ik ben met u, alle dagen, tot aan het einde van de tijd.” Matth. 28: 20

Na hemelvaart kwam Pinksteren: De Heilige Geest kwam opnieuw, net als eerder in die kamer met gesloten deur, net na Jezus opstanding. Nu met wind en vuur, tijdens het Pinksterfeest. Dat was dus de tweede keer voor de discipelen.

Samengevat:

Om Jezus woorden na zijn Opstanding en voor zijn Hemelvaart samen te vatten. Dit is wat we zien:

 1. Vlak na Zijn opstanding zegt Jezus: “Vrede zij met u.” De eerste keer: John 20:19 en Hij herhaald dit: John 20 :21)
 2. Jezus geeft, beide keren: De Heilige Geest. Na zijn opstanding voor de eerste keer. “Hij blies op de discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest.” (John 20: 22) Tijdens het Paasfeest voor de tweede keer, nu met wind en vuur. (Hand 2.)
 3. Jezus vraagt: beide keren, het is zelfs een opdracht: Eerste keer: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u.” John 20:21 En de tweede keer: “Ga daarom en maak discipelen uit alle naties, dopende hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden, alles wat Ik u geboden heb.” Matth. 28:19
 4. Vlak voor Jezus heengaan naar de Vader beloofd Hij daarbij Zijn aanwezigheid: “En zie, Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de tijd.” Matth. 28:20

Dit is leven met Jezus in een notendop. Voor iedereen die in Jezus voetstappen wil gaan, struikelend misschien, met vallen en opstaan. In momenten van ontmoediging konden de discipelen houvast hebben aan deze bemoedigende woorden.

En dat mogen wij ook.

Tot aan het einde toe.

Een fijne dag nog!

Janneke